Noter nasıl oluru anlamak için öncelikle "Noter Nedir", " Noterin görevleri nelerdir", "Noterin yetkileri nelerdir" gibi kavramları da iyi anlamak gerekir.

1- Noter nedir ?

Öncelikle noter nedir? Noterin Meslek tanımlamasına bakmadan evvel Noterlik yasasında noterlik mesleğinin nasıl tanımlandığına bakalım daha doğrusu "Noterlik Kanuna" göre noterliğin tanımlama vurgusuna bakalım;

Noterlik Kanunu 1. maddesinde Noterliği şöyle açıklıyor yasa koyucular.

"Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar"; ayrıca kanun'un 60. maddesinin 1. bendinde " Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak"

Bu açıklamaya göre noterler hem hukuki olarak hem de anayasal olarak korunmakta ve yetkilenmiş kişilerdir.